Skip to main content

Full text of "Carroll County Republican, January 22, 1858"

See other formats


aaSaeaaaaaaF t »i i m(j mwa m laan^ aa— ■ w*mi ~__ ' . .„-,.,-, *'^'»!SVm— < ■* — — J* "» — «■ >ik. U* Hii»tt r, ufBwra«tt. 

^BBaaaTpa^eaaa* aaaat BaanBaaaaBaam tt**na?aB>"atta^e^Ba*'BafcJ^"* S^rt^"* ^~ ^^ W^^W ! _ _^^_j j i^»^=* fc4^^H^^i, f|jf t— * *■*■»■*■*> *>■* "f^^B^^a ^ ^_ (»»****>. ; -^'' ™ J *^~^^^ i ■u^anM Tlbi ii iiirT . j ijji tMavatam Mm^b 

aB»l*»»w*2 l tlti*" — ** ii,*. " •-<"' ' JUTS XnT—- »_— .— ■_-" — mmiimi ™ ,i w)»d pi« ,_,,■ 

a^jaBhg aafB wAlJ^a'T 1 "ft a*. ^ ** *P*% i^^i^^i loi " " 3 ""* f "* iS * '""'* " T4...V,. J * *.*« ' " ^— »-»• **",** it8at " ' ' *~ . . »■ r ■ ■rtielea fr r»», *M JJ^^CTS TOIK STOBB 
» r -* *- T<*n»r». P«*f'< Ca ai f i, ate. 
. H<hi>K.» — Standar d ^baal Beaka 

>— • ml KK.-.-WABtt.— A f all Mee k af 

■#*Fft «i f f*a«aB»wMa*i pafwaranV* 

HARIIWAKK if mfT tM far baildina. 
pi |i..l... ta r pea tr ra' Taaia, a*»l*i 
. r t,i« for knwhnas r«ek*,i*ke*. 
mi,.,,, it. II.*.. TrW, Uf.H»il« 
aaa |k^ i h.H.1 3UiU, ate.. at*. 

HOOTS AM> MIOBS.— «■* *"»** <*** 
B.»,u awn .-hem » f»H »nd «»•«*- 
«,, r, m Mm'i and Bb« - . Ynwthe ea.1 
lui.ui, |M««I *«.*"»«' 
M' i r « (.'biidrmvi !**■«■» «f «•»•*▼ 
Jmli|i<twn *<*•'» Wumeul and 
Mi—' <»■•* Mm HbM We feel 
aJ f» wi --it.l.. to mil •»» «• 
Baa nun w«i.[l<lii( tut Uw 
MMaatajr. 

HATS AMI <AIVi— AterylafB* 

,liaj» »bJ ••«• fa» ™"» ""^ •**»*• 
M,,,-. -ilk Hi»h < •>!>• "' '•>• >»•* 
m»l. n »1 Mhl '»«^ nil.'. tt»j«* S<Jk 
»„,J i .tu.u limb, l nfmt » C«"» 

UBOt'RUlK--* <-f «»»T i l— ii ' li' ' "" ' •"■* 
,.l ^uUum, lha» » I » m.«W *ly 
rialii Hgu lU. HlhtkOHM u* » bmMr 
!.« m i tun j» «atT. TmAIR» ■MTTWAUl 

CtiMtW f»«r««» t f m« 

il»«" ruriui. rrLtn" *«_ . 
»W Am, »W<w — * L*f*t hmi U b V 
» is. . — ' 
ILLUtan (TE XTUAL 

■TIiMl ii inIm ' Thwll * . U lii ■ '* " ***^^^ TR» "■ ■ -m il i. -tig — * ■* » "^ "■ *» "^ry 

, (-jtii^MhfcrtttrfW'^.^fW* » u 

tiS-. s » L »* »■— ■ 

ALL R KJ 1IT 
< )n tin- CjJmts*- Uuestion! 

ECcms*" TIMES II 
AjiHir mm vjmrrmmri 

U II AIM A X It IRVIN E'S, 

•jT'i' a of r*tt* uouoaa ItRY «»»«>IW, 
|„a a l«i i|. wt i am «» « ■» t ■ » 

,1 -J *. f . «!'• tl 

»SiP »'»>S-, 

.,., n-, Mb »^~m it«l» *» 

Itak irf s» «to»* ■ f «"* '^'* '** 

[fcj mi ■■■'— ■ ' W*m*ru H 

|H ^ B 4 H ^^ . M - 1=-* wrt-., 

a_ „,,^ r -■-■— *«** ( h *" , mi - — 
^^^ ■■» ii_.. i Mm im »»■ l- ""* 
FOB OAX^JJA AND VVy" 
■ _ ,™— b_ 4*1-^ -►«•*•■ 

■ IMMkMi UKpJI*» 

—>|j» ltl ■!!!> -■- 

At "~ K I II' « IM'lI, 

Ml I fcrM topt %t\\r<r \ \\A \HI.K IXWfitlTW • 


HM'K ••( <'Ks I i* wrklt. 

. I.nllll "• t"» MKV 1MI BOYM, 
llv- ,. . I -: - ' I 1 -■"*, 

., i ^i<» k i « ► r,tM*TK \M> -Ml" 1 '"- 

;m .. — Itl^illfcTil »^4 «Mi ■— ■ i mi * u*^ 

h.\ltit '• I' -■ ' :*• 'UAWLri, 
I APir.- W IN I i- I ''NSKTS. 

< «4t 411*1 lfct*MU**> 
L«M>k out for the C CLgja r»H fw« ! " *T T»» XEW DRUG fc B001 

OFDB. B F mXLtl-t 
(•ML ( « \n,%. W\li| MOBS SOODS* Isipoitant iVot*co. MT W H fr**«»ri \rrtf shunt Wjr.-ha«w 

I \ 14 T <i » ■- * ■ * '^ Farnajn, ai«rM 1 1 (ill i HAI 


. Hit' .IAN k IBViNE. 

VlkUl * IROR "TiHK UK I'l.orUISU, 

Hllil. .» .j^ 

' UAr»iA S % IBVIXK. 

m ' r - : - . itAHI'V H V H » I,T JT"*T RK 
■ ** r«-Tra»t^-»^ i iiiniiRt linn 

I II M "'< n ^ HIVISK HAVKJT'yr 
■ I; HFf'-TATInl • 

.. •» r.i iiKimim* 
j CHAPMAN M IRVISE 

VtLL r AJk.1 

FORK 

* , • ' . - * ir nrirj tt aunt r »!•■» 

ItUnllon, i In- » iH.lt- ^ OJl M SM DnttJ . AB : iAHCH 1 •/jr* PAtxirr 
^pMMnamjipiiHI 
TOHS Wll.SOjJJlTIOESfcTiSD I 'EO. W. IIARUIS. JI.-.TI T, orTHK 

- *- UBHniBlwubtlu. imAM Et' COCIIttAM. M D . v»n<». lu. , 
• l itn - 1 — ;ii Sta-" 

BOBWII fc. iprwdff «/ Ha* i i >■ wh»»ail»a fbrfcw 

g»W | m in th»- nhiipe af I ^Till.l i.f tb» terlh. 

At rt»e Tanr last itopfiiag |<la^r, I.ii that ihrr tt.-tr-il t,> .Irtvc tham tkruugh 

«i» h*J i.itt tbr inr. t«> mwm* mhh* ln» !»» u* .mill tl»«» lo |n,inlir ; \m 

l-H.il |..r a littUi ihilii who ! .i.l lum m> . >,.' wsui.l Ih>U lib brcitla 

tr«»ioj5 all nttslit m ih<> irnn ■>! ■ vntrr % ttim motHHrn ana ihva *mm 

QWtBfT. Tins irtim ^[ii|i|>«4| hut A mi- ami •m-li ■■airitiu! M «t»r«, Ut»l I MtuUi 

iin-iil; it wnn .link, mil ii.iim- ot tliv nlfl »B»U ml It wwtHttiif wmlntwiti 

<ial» sad mm her !»«▼« it >h* rrMam- : Ifcf htvathiriK nt* an avtiusattn r^phaaW 

•d ll—tlll In fiml it inovinii, naalu a i ami tlm l>m»MiK tif a — ui 1 aiilllfblil 

iniastpp iVll forward— and tap rot — it ' iI.mUmp*, warn* will laated Iuatt»r taaa 

ilia niiMiim talf. nurlt 1* f<an|ia|>yn : Ma wtnal. Wi'll, it thu» rontinunl wMk , — ~ - - w 

raraoii-l* f»«nr w.^k. Tha UaunlW ' taa regularity uT taa whip |««r-« ilt*a| Ha wm a m— "fm ** 1 - j^ ""* 
itii u ,nuiiv . tirh, waa— what err, until, naf hall' in boar lirlitru ila»- 1 at th# «tou»-b»tt •■• BBaaraant oj ta» 
Mat at the i-Utu-ti baaaal hr'wtk, whrn'j. Si. W (Jiiu W. m*h\ i mrT Uig tn atd. ,.... » k-i-ti 

W. 1 hill lliltaaia at Ural: th..u C li it nav.l whum »Un-k i.f imtliMM-i' iiail lunu ' 'fth Milh I* *^** "•**v 

urollwl himmit* from I hi»l raaaiy a^ia^ taa towa. in* lad? naaMKl *««U | .rohab ty i n^ ra> 
ram t» aapaa t haa, m«* » laa aw w a B i tt ■' 1 ■ 
n-i.iiu ,1 wirtlrwint* 

•Ikt tm thtalt tho T* raaanrHW laa 
iWmuiw, ft»r ha iw» patmyfcbly ItomJ; 
ta«t IH «» at •<«-■* Tlui waa all tin- tkaBBBafPfaaBaaava. : , _, ,. , , ', . . ', , . ', . 

»,*«i.«-i.i- „ , . , ' , .1 hfarti tPimi Immiitisr it wiiiil 1 .1 . mii. I.i» blanket, «a»io K ... „_ ,.—.... , -■■ . 

'«— ' Four Uttk w.t-a,. y>t wbat^t^m.yt Xut „ rnwhf0 „ M wlu , „ ^r,,.,,^ way, -llu.„,. t I !!*#,* that mntrnnl .--n ! '?»... I lhaak yna, Ba ktml «»- 

..r mUtrt lUu mai«r „f it, m» if I I tu th»r Ui Milh V ' — ,»" * wU * 

t! I'liiph: 1 he then »».*• Jan A. lhp»a* to ha* a a»ajtt . 

,t.. 1...1.... **!„» « ..i.a W&.A Ika.1 \f!u F — "— - — - iitiuaaraiii aad rwtta thaf 1 ana.1l in the h o na chn M at J \: M aWA>rF.R,M l>. llHMfErATHH' ., ,•* _ . .^ ~T, " u,. i.„,,„.h u l,L l ** srTW ' 1 «" '"hlaway tu a wnl.l. 

■~~± ~rT* X fT? '^T-'"-"^^ wl '" H ' "'-'"•"*' 1 "'' '•'"*'•«''•* rfl, » U,a, iw ,„U', rt learned .«:«.! Bh. n. i" ttii.LKn. iiAvr.\o vm. the Juilite, when a pint Waa 
mui eiecutaua, 
, ' »ail laid ui L-iU-fol »tlence, a bouquet 1 Iff. i»nt ln» lin.it m- knife and gnitte; 
jzau.. a mi. ' ,.« pure white r.-e-lmd« nn»n her l«>- i to where the ..ftal irf a lara* .lew hail 

Y~" , ■ L . -. -traoirer- iiti.lly ..Ifcntig ot «Tittpath» „f ^^ IB ,| wpurtna; lha eada with 

' r-p..t. twin* to retain laa «iutenta, lie Ue.l 

. ' , h'.! _ ItUmr.l! batlod tt t. ar»! Tiny , w „,! „i n tight and la* f. a rnrnar 

"**•" ;" ,m "'""-• ■'■■:" "-a*™ ="' "-' '""- , M raw 1W1 we ,aw the „i l*addr»ahirl-tadlaalhad 

'^amll ^£Z W* «lay> .Ttaag the imipk*. Iw. 

- ■ p — '"* ; viara and tin:™ it*nn«h« »!»• I.a.l baam 

^ . leM^t j Ij^ried ssaiHiiC lnwAp, ia a far away rtty 

l...wiii.j r her 'titttiy earft .ver akltlwa 
AttTia Ot. ^ ■ aiul rtenmrtry^Tanimnrand phil.™.|dii . "" **? .rf .|H* |i* M. LH'IITT. I>»»i«a 11 Detua. Mas *" 

• htr.l inn .tela i 
Owre.1 
all tic /V„i( sim 1. t.i mered liir ; ihr«m»h » '«•»' ia the mat M h*e Iww- 

luit the aM Krait fart i er 'a wan. < r he«. .'.ditiii it all up «tnn>.thlty hia niile, 

,e.i I..- heard the ttdntej*, and ! <Ba k P .|jfc4! aad trae. AB ihlitit» (h"» 

1,). irtn. .1 thau- .w the nj-ranyeil, the .-iiiupirilnri iaul d«»n 

I at tlie eumtluama uf «aa u€ 
tmrnrtr\vn t?«» •**» 11 ai k, am*. •— • t^~? T l; ^-^ '* «. ' »' -, \i :hi m he Kaatern tram «r- lti» Iittht gal w ,^ |„, h,,! f «>f maw, thin hwrttntr 

aa the rmt ul them, Imt *e "la att lid. ■ >W i>«a luaa .|in»k and wide; in hia lira* 

amr' !.»«:' umeeaMmt a ha had hM liaml <m the ni.-e 

lihnmd hml oaw! How |w«m we |H y ,, m1 lA - KaA rt 1^- atd*. IbaMaJ 

mir. hndiuj; a haul} |.|H.rliim , ^ w fBr ^ lhji( ||-w harJ t ; w lrt(r ^ ^ , Ji , fp-m !,,„, u „ alaa-a- 

'*-.il_- «y. *• M ttUgraphJ tenataw wawaa , alt(l n „ ,.„, ( , a ,. k , h e .l.a.l law* rmai , . (1 lm a h , he tnada a I— ml 

i' UM | !,„*k iitiwahl, itiiwai'l. i, Jfn « trf ttt- !,mi M s **t !i?-3r "f f 
( . U r i,l*.iriir*-t»» h«-:irt. ytttlil •*•»* a-tiwW 
!,. I|M K:ilii4-r "** hn»tt*iwl«» J** m <* ** 

f«i rhi tH*rna»nt »*• j*»w f« « ii; w» kMAw 

1 tin -in ' • nrth ^r»rm**f*l 
tw*w*i 'M !#»*» k fr«(tt 'In* |mvii| 
kiw/w thai •*•" -h«4J »f< *m#*-t f U*- 
-it.' it tt.f '/i..f!*rfiB synri»^ uf da-l »mP 

ed the tnertattna tu walk in. 

•N'.., 1 hank ynns lit «**> 
an IniUiiiieaa, Vm laa "«•» 
prVaeher. I'm nnmaJfTiBd, MyBrmnUi 
think Pd ba«*»r marry. p«y ""» 
meijdyiMtfcf aty .*. H»»a7«i--* 
uhjeettoa F 

'Wr*e reailr, Mr. "*» 

rnZl IimI lllltl WUloall 

thith .lay w*t* C* yan* r^»y. 

'^hj that day wank fc* 

the dear af aftaa P 

It waa promptly upaaad by law 
kaaaaK 

Walk in, Mfc ****.• 5?L 

» gpard Mi 
•a. lattW «"*•»» 
_ ^r■Itt•i*«h-• 
e*aa aawfaaaw. fa» tlaa» tt 
U. bluw .tpen ; and it* tmt • 
wamkad, wwt lei «a* aattf^ it ia l«A nawa tm leag. t """J*** 1 "" 
yna u> kaea It aaa* inaab ,it Oa ,'*■'•> 
iiU yun h»¥e laiJ tip a aanra «f ajaaw' 
adtie, .* at leant, nat'J jm» aaww Ham 
Uiinj valnabl»toaa|. fc ^ 

"Tn« inner .U*u» rf Jf*"* ■w***' 
l# .hut aa-awMt tewiplaahwa, H» 
the dosrttaeiter, BrwwW »«*T "»» 
rf mm iln a. Ba i. V hw.aa-i; aa*M 
-.rma.«kmp 

— WeUb i>0» ul' I 
t paviUeaa .{UeatliMa Witt 
taken duwn. 

A member id* a law* I 
i. elttma: at Ma ilmk, I •tt 1 »a ia«»a-lly ppl tday alaw% 
_j«w» uf lb* ajw*, aata aad li«s_juu w til 
awi| If Wf !<MMBawH~Pi ' 
get ia bwfcra yiia Ima k. laia'af 
dwar*,' yua we, Ed.ly, arlU ha » 

wbJak y*ar wall .luiagjaj • ana* ■/ Ft iiuiia wi Ba ' " 

/ ^efH^ . a . r r »*aa4 |F«. » 

p. __. We win he maerted t*w* 

day weak. I WW naU at Ikt* bwa*s— 

l*1eam b* raady. ma-inw,* 

Ita eall»d «■ that day waek, at ibat 
| lu „ r She waa read* ; tk*y ware aaV 
,e.|, Mad lired liappJy amaral jea^a. .d m 
.mtiiitlillrled lib! and Vm of Itmetr 
era, u tl ■ Hm fee- .Jlaajo,,. am I ,n-rlfy T 
ay mi km, to lie ivure, 
m li. «»••. na ad it ai ia a 

at i*eakf *»! I ' 

Lurne Hhe engbe *' eoena l»»t » Anl , , ^ lllT ^ tB « eaiUr» aw a aaaa f ta 

. : w m i M »h«> wake Ifinieiiif t nJbtT g^.i Why n..t till the frnth' 

And the UHjIawr 'iai fH a g all 'he t««e, |h- , x^^^j ,» ..f '■ u ai | aaaa r , m ia 

.__ „„.iae,l lie* l»a«l » rrrrytUa*-. aawl ,, 1-u ,|,at I ...i llH ma.*"/ \"il.l 

i-riE bajaTjrHaJ ale»ot, with the .^noaroa 1 ||a ^ f t , ( j \ mr .i im t ilte r»p is irre»**t«idy 

•aw amid and 1 ba mtjl ha t ivr i» ^ • f^iemnte.1 kf it * Tbat a tim i I ma m 

taaMAMrt tbe baby'a- ^,,),a j, ^ w% *nmt<r* m ine.l I.* aaaraa- 

* 'ha:-, an.l !.-.k.M r a^the eloek i-rerr j,, t han g hlaaa naw» Jar* ia when 

f <*'* |ema 

it ■ n.l wrtb a tbree that Mraietttewe.1 „■» 

1 1 1 made tb* naki't lad eraei 

hk. 1 .tit whip: < awtiiltf oaa wild 

l.laatuK l.edt In -h ml. he tar* o# wilk 

■aaalf 'i inihtaattt 
1 amp m » i-irrl* ut mm 
aaraaa, aad aterery baaawl 

rather yerHnff, 'Naaa "tat' aaa* "tat by I that Pawn inddrxraai 
the tail* IVh, hiewW Vara^a,*aa» ia»;!alai«aBar 
.« h, Hamt I'atne.! tare in. UP jaamttat' aafdbwi wkaa) awy 
A what A aba! Hate 'ua to 
ereeaa w*d a .41111, rant yee*,' lie'* a^ j ear a 
me ta«i baa 14. • ■ Ii he liaa, bjl Jabere '. j Hem hawe 
mV ***• aaaada* A» Aowift. a whal — | tb* 

rattiir. be » ••«* a >Nm4 hAob »m 
*ta tail ! t teh. mnrther. he's fiwtf fat 
hwal'* l»a maiiml M* ham rtrtiit ha 
raa through a fiart id" the wwrnMarina: 
rtaa nan, and the twine at tb* alt end 

i '• iiW UUt a^^a'a^^H UPS- | l-#la# 'IfVG^gBX 8 fur 
»nil niaajd he w««» ■fca n tfa^r •**• 

"J.^^'pbn- *i^>nnrtbeT! Itkwry farfit 

U . „ S ?T.* i U katra- a liKwt b* am bew la hbw by rKS 
«#al 

jui iuiu vaLure «au. i 


>^H - fc,# WK>»i mj^f i^WM#«-^[ ,«,M, ... j,^,..**-*- — — "« *^ -.— * T-r -t^'ZX^^- , W.,.1 Ho*--. Mi.trnf „..! «!..—. , w , , ylua L*k<, -Wcifr-r, a-aW t?,,i . , „T 

^M^.bt — ,Baa*.wta. •*■■■■ »""^ "T . ..^IMH ■>—• a.**- J** -* — T _*•— J * r ** *^^ ,. ... s—k, (.mlurii, t«n ,.„. t gT J ■»•»«.«. 


D'l.Vf'.iT V tt nl» lli-minta. 

«tt. 1!.k>'j *r:|w, ; ii mi • t'liatki 

. . -. . is. ,.%> | r 4 .11*4*4 tl "'**- » M ill i ■ I « * •"■"■a, I ■ • »• Baaapap. »-"-"■ ■" ■ ir -'■ > 

■ aa-w >ww w p p * a . t-j-i t * i -_- - - a — ■ t *PPI .awa ■* ^— |f»WTO»K»TOHIl 1 ■ (,' !', ■!• »u. - 

Ux 

rtracr'T't" n t M -"--". ,s '• fn *'* ; ^ 

Hun' ijjui 0» " !Ww*« * 4 

m if ■« —em ,al W la «a't an 

Wf «!:;„■ -itflClS.H I* * I I"* „ TEAT^a EASTWAHD, 

C .., .i / l",\<0gm Vmimm KmilrmmJ 
itiltt" »rrf«* ia t * pp m Mt»i 
.... ■ *»«. a. •» * •». i 

i (Hi 1,..., I l HOB *»t» KPWa. UK. 
*'o, ili I'm. t*mtlmm ,imj Crwlrmi Immm tjmf. 
,„,.., •■ ta , * a-nt* m 11*-- 
■,*«-»• i IA. P- " 

ni wfr tam mu>i*i* I 
f'mr H •■••'!. Jm rn f li H * aw— 

,1. Wear a. - aW *J»»-> 

fW Hhrr Pprffcw fi W*-»f rf 

= * *it w* it. ^--^ I*-r-^ 

iiHW U. J M»»*«- I 

New HailrM- 1 BuBtf Of ii * 
iptw » 'itJifttf^SH A.'. .J i ""APS -— A »««7 Vtrtp »««iri- | 

ir ft t !!-'." "* T*rtt«» r«Hi*r«. i 

,(.,,, ind ,^.-l..r Ban »wi ►»"•■) itA/A«*M C't;*r*t4L « 

M, i. • -ilk l'!u»l» * "•I" •»' '*• b " # ' ' «u*»««ll AUHAtlOnitllT, 

,rv. -it.nl »— I ■>'!'. Bo.l'Silk :,;,«., : 

... j I'.ltuU PtuJl, Iuli..U 1'UK! i I ' -"'■ ■ on ■*■ »— * tTTftf vt W 
r i ,..4j - , 4 l *tn> r pill l | ■! ! !■< rt PL 
- ; ». . *.f tW T*n« IfeH^^ ALL UKi II T 
Olltlirl.OCwtltH'fctlOli;, y,,v. IJ41.KNA ANI» KIN 

!..«.• «*f if AM .» r /7/>: r.t kt'TlthY: I H**m1 ** * 1 K 111' I |l MMMHMt 

% I llr^lRF, |ji«p#i 1| i 111' "* ' 

through Tic«rr»^ 

Ou,Ch f«l I*T*«, ft—*' 
^,j |»M ll—» " 
„ * t»^.i «t*.^*»- • 1 


I ill '! 
/ . . 

t 'V * ;*i\;i »n I In: fcr«1 ftrilrttw tl trier' Box*. L«m»U out for ihe^itf** 

(OH TII» 

3ELL RIHOS ! 

• - ' , 1 1.1 It Tilt) TKJMdHI 

..'".M.rt*. »T TOI 

NEW JWil'li i BWJK 

, or«hR tl P. MILI.ES. 

fi W liwwotf, - «.yi» i*« ft** 1 

l«*a«arb »» ll» Itorlor l» I . . , = 1 1 i MQSB OQODS' n;\ H i'rrnmil Pnnusf Xs:pla2i*&ta. 
\ 

M 
■tmiinimw j*r»« Vlti utiou. the W linlr MARCH 

p Mili.; PORK &.G?== — , i«^ 

-' /: 'i V Jt DOLL A Ii ' "* " ^^ 

?» ■■ »»s tf WINDOW 

,,„ . BOOM. ir. i^i,^r W»"t" ' • TIIK 

SOME MONET. ,' / -V A" 
8lie laroll 
0HBIO I VOLUME 6. 1 CABBOLL, ILLI!«m FRIDAT, JANUABY jmi PMM-rriw -«in »«*»• •"• ■ 
THE REPUBLICAN, 

PublUln^l WreUr, em the SaMiv 
Wt »t eortwr »f Pn hUr ";— I 

d. n. EM.MKirr. 

T«l«' O* 1 »D* 


BANKING BOtJSta t LmtrimUil I wMMb a lew vsnU of tha haaaa. Murt ioa, tkas,* MM Flvtrh 
•ton* aw) I klft COfluiUil ( w 
I HMtt Mt i»fMtiJ apfMName* » vUmO- » -ttghr p|>a««« » *• 
* 1 aafc WNM H*. m,l autt •*« ■•*••» »I»Ul» witkr t»|»ii bMwiaii tmnw or ux,. na a miTBt'p ladirii.g 
v»»w uf h« upw ir i i» >i win . *V««i|— id l«rt, «f t,3T# bv«a r»g»rJ«J ■> 
•*»y »■*»» ™ b», uh! IT! talk watla* ™*nii..' 
oi.1 vnnn about it.» ■ 'W, I,* njuimj V\*%^lf, "*utam at 

Mr. tinnwly rHnrnisI to tkr litrbm i.iimi, i-bhotp limvr » ulnmi; taiipathT ' »■«*• rfcareJ away, I lilla ■••■» 
ia h«Bw muracv lhaa h« hud hth it. ajnun.t •■:raiis«'n, |>art(r«l»rlv l',.,pl..n eiwlrt what »y «•««• *a <»aal ■»» aa 

•PoUr, 1 piuJ Im, ttuff'l l nappj , l ,4iu, »,! i 4.,,,,,, ij^y d^wHtitiuMa.laviaaaltiirairaa^t. Thaa4taa«alg 
WIrr uat thefa wha aaaaa aa* tVom l'i»«ia,' • -ari.i,- thi- pW aha hart- with whi« h I daJ i..».*Nl W ""J™ 
ta» arirrsoas, aaal tkafw unt ...ma u«t hm- <,-, t, gpjK'am,* «• .p«v ■ >t.l '!«»««• llwirwat* w»* Hva ntw 
f iia Hn nm. a ptaf» u awa in, immm of eaa wtol«, It l* lmli»n> l«y il.n.1 npui tk» HUBTETTBft, REIST «• CO.! ** ■■'■'^■■ 'i— ■ 
KiiaiauK mwtim.uo'rim nnri. aaawnii l, ' tB "*a> k *' aaaa idtihta ^ t»U ^t.^ f ip iihIp par eMt A.VK («K DEPimiTE. -MOSE, 

. 4 ^ !■■" toJH* '»*t tii-rtii iifcani 
fc^ t-»f i i fi a j >- h . .^ J |a>MPl -■= s*. ■*•***■ W\ N K OF I N* eIh. tbMMli4<»li M P P a l Mp-iBfe-f «.|.we w-4 Hvti^ap 

s ii4iJ>«:«« iv 

ipr^m. T a»BTf a rrnu.NEVs. 

HP \ Tl II. ATT 
. Ml • 1.1 1»K.I IIU iTLAWi ' a»4 1 p l punl .t lx> |vnf>rr cta4 «• k..-|i i-imi 

'»■ ••vrriiti'ht, fnrthrv li»»ka»ift' i, i ! | 1. i 

: p«* w»tt. I rerkati t'brv'rr asm . -- \ I 
. ntter». that wouliln't htwt a .k j.l ill 

Wliatilrt t» «a» tu it. i ihtm.' ' _-anl 
•TuiKitln iiruuja, tfc»jr aiii'l 11..U1.U 1 

1 aor 11.1il.u1 Iwt lyiu thwTf-t th»( hat* 

1 rntai from th«- cky t.> bati-hrr »» aaal .- I : 
lu» th* hoanr 1( f io tk« »«ht. mi I, 

yna .jin »n,I t^U 'no to aart-h uff. rijgbl jml 

tfairkr vim 

HI po, favther.' mM J.lin. vtuiM »il i 

Fpaap tfta TWM l lrt i l, ,'ljrin*i!S «]! I M^ftltlMl '_' '•■ |'f ui ..\|.r atl'I • 

Thf Tw» Tra*i'f fa hi» terrur, 'an 111 in>ar m '■ ... k. r Hi 

iliuii Hrr 1 »»»r«««l iipiiiiiI 1 1 ni n tin 

iit ■ mui • muBiiimii. »tno waiL Karthw, luii.. 

like Iknm linton f.mj« that wan nut hiafu 

X..I lupimtit Italy i.r|iri>mli>lil Spain, Iiitt laat » int. r.-' 
1 m • hi INriiiT aaiaia a V tl l ta a , imr 'Wi'H. thin-'i ni. . Jlii5f r llnnrous. 
forwanl Iailiaa ihaaajMltaa 
tba ratira fix, to tkat a 
Wit mAenf each 

"Tlie* wara aM %% Itagi <"><• aiai 
an-alil ha»« &m*H aB. Q»»A aa 
thi-Uijfct, I uiin.il jo.I Brati Aa ta« 
f> 1- . i~ . . r-M I . r in \Ttll. ATTnUNF. Y u-t 'in a narrow rtrwt t»f Luti i i a.' ihiaa 1 U, ir nirtiuita. I rn -k -. 

,-nr n 1 i.i • -|» •'. h«H in a tti.li- r.-ail hi man. 

• mi- .1 ill- riimi .li-tili-ti .-I ihr liffli- 'WaJ, taaWilllTll i).\itlll 

St . t I.Ih-Ii I -i iini — l;ln-li- I'ltnil. ^,rt ,,' mala, tut id. t. . 11. 1 J 

1 I'm ii- i :• ti. I hi-iili r«, Willi thiir t.H.i. 
■ liip—. ■ - .. -.-* . .t\.- manniTK anil iim-t-rt tiriv i- >t pihmI i-t t- tl 1-. - 1 tu. ,. 

:. . ..-^. I mart- 1*4* m* *»* It-— -1. ■ ,.j ,| ( , n .||. - i tt^l- l'it ttli; "M lttt*n, » ho *ati| III', lit*' ' Ii I n _' *■' ' • |" ' 

mi.r km iv an amlnti"ii .iln'if th«-if .|pi|. in hi* taaanrr* ton Snlt 

J till \ WII -t»N ATT"K^r.tl »»I»i , ,, i _• i, 

.mL««.. "-" . • ..n.i.iii f l; ,| 1.4 ,.ii,,ran.i- .>f im-tr. |mlitaii ma- '\\',. I u , | 

mil i mranita . Tnaa Ln.>w that itiimi^.' Htur 

|i -n • • « Ii. -ri- Ii.iii-i i -ir. j.iili u, Iii)|m- Inn h 

: ti..;,' .m-l ihi-v \ -rv naturallv iht* uttainia >!.• 
!, , «!,% |'m..|.|i' -In. ill. I li-.r-.u-ii ,1 •>, 

[ !.. u inn ;!ii n- t* |i!i uf v ui i hiiii 4 * '.I . r. 1 

|i| UIiihIp I«lan.l, lami-.l tir kin-l. r ; 

. . K.wna, «l,i. Ii tin- ilni-l.-l « n ,| v. 

nmiii-roti-i little \ lilatT'". ! larmi^ tit-- 1 • * 
intii- 11 in. * -faiiH'.l t ; 'i -'i'laLiflial- 1. 

. : . :-.. ■, t .lit 1114 \|,.| .1 ■ 

. | .,. ;,..! !]„• mi „ ,. ■ ■i' h iliafini tiiiw. ' a 

. ..in . r-aliiitt it . til. I. 
i»u l-ut 'a t» 1 1 1 I \ Til II iff X.W.-1I.I ,r MIMiMll. 1 I.KUK tlllS WII. SON ATT">K>KY tKt! 

-. K»l tapir 

prna.a ( l:l 

K«i w Mai:i:i- ji -Hi 1 rn TW rha n if * in 
thai lh» nnr.i i ' t — at < 
i 1 wora», i flamil to ia thai 
n in •ttint. i ,.,.njj»jtmjy nuila, 
ih nil murmaK-— j ,.i t *w tlv ffiim a a i iM atia ata l i i a.lraf a 'f I 
Um -all. n Indiana, , |iy rrt0M .ngkria^.ttMil |J» aaij wMi* 
Mm rxM until it ,; m th , wmnt ^^ p^| h9 , Im, 
'• ih.-a, who ha»* tkaa inaj. 1 1 i l«aaa> 
•» t»ir« i-«r k a n> »i l tka IVyka K 
.11 mari (tIin fo , j^ Br»,laaraii> ta-axBret 
,rr ai'h nnmiPlaka ik« niui.iat t» iraaanpiitina ia aH 
In- I..1I 1 1. ki I In' w |, a ,, au nnaiirtan* atwai iataba 

.1 waaBa*t»a aaBTaa | Mui j|| , „„ inf" /r_ 

mm. Int. anil laonUi i ,.n , ,, r liut. aa i t Bi«i>ty aa ttiay may, 
▼ fb-in 1 ■■■■■■: '"'" il it ia tha I'maW-at placa to whkN tfcaiy 
a' 1' .ii'ceaa, 
i.l tin ..»ri- |Lut ,t ,, arlikini tfc# eaa»,«T*n 
comiit a 1.1. Ii I...I .i 4iIIU ,. ,,,„!,,, JMraljp»%lhpM atoap at 

a.h 1 alile. tttni may 
■i.l kill.il mt .-»». ,!,.,„ .,,.„! ,,„.«,,. ii," 
lw> apatnriil »M "n • hutBainB (Htt at a 
my jr il.tnli- it "'> ,',.„,,,, ( mr \? kill tneaaMtiM !• iB»a 
' ' 1l1.it li4«p, |'h< v l.ajj uaa •>! Lk* IVy- 
• j* "I'll' 1 !! ' ,,, ( ,„ ,,,| ( , t|„, lira, tia* b a wB a taa th u W 
• ' 1 *** . i. i; liittir. iliat thai iiinUJaii 

tmi.na 1 ii- .'11- i.,,i u.-ajnwllM-j would p«4'ritralhaa» 
ik. 11 iVoaa, the ,,» In- j w | v „ ttmm lo , 4„ ,, Mauy tkit»«a ara 
atari nt' at li^Mtrn, ntaraly ' a In' niv I ft I th*T wrta N,.t „iie I ,f^ m gtmm J, lUUiaiajB. k> B 
ah» I 1 I «K«I W IIAKi:l v 

"J ppaaa «a *-*mr, |-iit PHYSICIANS \NI> i « K I ' « that I ''•'•' : '•* nt,U{tHa*nt la ti-aknai^iiBianf UlW a aa 

'" in-u i-vila, aa I hat aa naar i-iooaa Um 

!.l mun, whil 
l|a .4. 4 1! I ii 

ln rh(, > that a a i» r 1 fit 1111 w . m n s„. 44, 1 

■T.- r n .4- r ^ M -. 1 — 

I. nipiip lip pi 11 ' " 1 - r 1 . 

\?~H MfAK Fr.IC.il n.il'iM i'.lli ' 

.11 in 1 1, pip|a I In 4 HrlA, a - """ w " 

han l i. K lM i p aa -i-ap «i-ai* i* # ««a alMI 
iiaaaai pap. I «na»*«aP« 

Dk. n. p. mii.i.ki; iiwimi pkb 
ataafctpTI.t : ^«"l ' "— ' a J.*" - * *f *' 1 i atiM. 
.,,.,,1 l,y l,nr 1 
li -aa*. It 11.11 -I Ii- 

,1,1, ! hat iltlny he «f • aatwal W-*.,WB 
• -p.iu|h>I1«»I. nor at itl»tty. :X\ -i"l till - i-tl'-lnVII. 

■1 1- t- a . rv -.1" it anl t.i fwr, part ajala-H-. 

rt» pi AH. h H. Ll< IITT 1,.,-v 111 1 tbi-n. nt I-I-i-i-jh iv - ir, lutMtiMrM, to 1 hia-»i 1 ta| ra»a if 
ili.r. I In |.iin. i|il«, ihmifxbt ofatM 
uiip. rtnin ■•■ in 1 i.riri ilr ailjua»in( ai 

!i,.tniin .,,'iiijlit Btnl Wpaaaff, 1, l,ut III -i n,|t. ,4 ,Uaai»8t., 

-ii-.I I v iiiauy. "If *•• mail 

.•••iini iiiii,"n«i r*»»r»t»tl utritrr 

. . ,- : , . "fat it'tw «a littli- aa i-an l># 

lialra-.l ' I'ha lliirt'a inaxiiii,"«'*n«r m«« 

■in-,* tor *»b«»^ aaa kawrks * 

l.aa tiraflT M 11.11. Ii n,-,i nlH -i in it, aa ia 

. »«ry la w n at knjana* 

11. 111. Nil ..«•■ phiiw yak u.iiH'MjUapi ' • 1 Ilia 1 

... i.l ARTISTS U KYI. Hi IIT i MP. R»>T Y PI 

~ niMFuiiniri'iiiMi. 
rn.-*. u, ' -.»4.. 

iip. il 11 1 r j t-* T t^ *=i ****■ - rf **- a. — ■ *** 

,,.H^- ll», «m* «Bpk.ftJ-, ifm*J3*-^lm 
11^4 *4d4 1. g„, 

|>RKMIt M I * \ « ; t • r : : ; ::: Hal. I "iinr -ntl 

t) . th ,t !»!-•*., nt niaut, tlttPfw ,11 1 iluiit; |.1«p«» that oaaraltnt. — 

M , 1 1. , k iliaimawwrnivMli 

.■ mill iminliara nt nu-ilii-aj aaaa 

at til iMWt» ■ant-Biljlad tu aiit4u»K it. 

.! hail lur a Umif |n 1 inl aaaaw* 

1 i 1 am i-r iit lata tiinKur, mmm 
-taw .Wlrary wait- a 
nifnv a ban** aUnaaal 
tnfl HRY liti iTIH ^i" - 

¥ M NKl.-"^ Mbj 
•» • i»rt« k 

Unii Ua.1- - - ., , .- n**- » 
M-Mi-p*. CatawP -^»^.^-*-- lal 
JsPr taal 

/ 'HAPMA.V & It: \ ,^l 

Wo PKAJIE UKMAIN" 
• a*„B mmM IP, II P! *« a . 1 , hi *. 4 

■aa ■ ■ p*— pap an Vi n— a p ppa 


*■*«•*« i,H h In '" ' ! 

\\ . ' '' - ' '<<• i 

th. •!■ >r, .!-■ ."in,- 1 . ■ ' »tii 

• lit , t . I .11,, llll" ' ■ - \ I 


' Hi II lak, l»V. If"- *a* 

f tiPlaF WJUUKM,. IBI I 

Ik pi^.t. =1 iaa tw*, mt 1 I 
■ - fiaaia. a*., t-*" 5 *-**•■»* 
"Tw» 

lrpWp*ri a MM af ihilttfl 

iit tht; imtiliu r,p I 'ly Sttrtaf M tkkt 

*T aBT-aWB* B» B 

laf at nattuv. tlm itt- i ty llir ll IIP. EXCHANtJK **U' 1'IIR EX i-»«-. aa. i-aei.*, l am a 
... IHiia^pHK ■ paaiHl «^» u^a 
■PKiya IP, l ia m I i ► r. as;- did 

** -.ai an r pun .. . ■■» ip •»-•— • *• 
'ptYI^*tX j, mnr.L. -nnrwi « «t 

I " ■' T -a. raa, ^alpW ^ -K •*-■ 

1, >-*T &"«•• * , ,,,,1 III WllllJBIf fill I II ii.-h. -■»«■»■ ■ ur«. an i 

rTnlli- J„hn. tbi» thr-.ii. -.-I. W» af» f, 

■r ' i 'iu ra iH<J>r r.» * i 1 » itli inr i««**k». ■ 

nti • a id Ii* alrawl *»f tiiii«*t l*rt-ak tin' mi*, mhy u mim 
^«. '— -' H s r '' ».:nLl . 
,..' aaal -iKMaU tfca rjafarttl -aapj«. 

r, ahb-h ia liafnaatf y hiipia MM aa> 

i. pvp. J, that hitfliipaft tii'liaf waa aw 4bjV ■ Htr* iiao tiifotpprt. 
J ll. af^lkjalMipt 

niktH. am rf taa 

MtM m 
liaua-l vaV #»•» autMt, IwWf 1W 

ttu «a« i»t»w, hawiraar, awal. 
.,* a»d y-aMarday hm afflk*, i>r ratfc 
rajaathrd na* *• •— i 'Silk. II- aa- if , f 

, a 4 1' m " Iaa ,*J"— ** U r ^,« X)„. ,«,] man, i.tisr -ayiniJ h* *wmi TT»» namn raf thaaa ■ 

— TipTjiCSaat-a. .jfanIAianijf, w™t tr-aaaaia»r»« '— -. mtUtfr* ba» « iv ' 

'■^* -«*^— *f , ,4 a-ivHi it jaMwiJarwuwffh Tkai laa>r •■( tW 

■>•**)> at lb. tw" trBT-krta. 

bat ti- ,|.*o t a aat t,* ' tnUt 1 ,a. ■ |ifjnia ,B * *^ r* 1 
tk- ofet-aaa, btjfara lh» u-»»-l Th-» ,.-.»•*«!•-•. "• «a 

r» had titwa to afWak. han.ia.nnp* "»»« * . 

1 ^LtUhnaaiT* f ' <*A tntmd tiat tb*y l—i -** 

t ^^ man* **»«, Thay »•»• •* f •**■»» «-o-_- tail 

7"rrt-™s^--«ra»df*a«»«* *«^ and a r-paaa wa. -f- dhe ! 

- ,n at-itk' M B-kaa abaad. if *•**'• "far- .^Lllr*.' ."i iSJa |i 

, ,. „ , rt , n i,ut ,f y. a-utt a h*«B ,V*a# ta-wta / i-f «i* paa* »*««, rla*-- I a. 

". ,'n >a -1— « "i---» l -^-V '^~ '"'■ J -* *•> "H»-w dw ;■• »ar»sf» la Ua. hara, i..W llli«»»>4«r.J Jt» I ■ tilill rtt-lf ,n-l •w-aaaanaataBatl r,i«rr